CASE CHUYỄN HDD 2.5 RA 3.5"​

Giá : 25,000 vnđ 40,000 vnđ
Mô tả:
THÔNG TIN SẢN PHẨM

CASE SẮT CHUYỂN 2.5" RA 3.5" (GẮN SSD HOẶC HDD 2.5 CHO PC)
THÔNG TIN SẢN PHẨM

CASE SẮT CHUYỂN 2.5" RA 3.5" (GẮN SSD HOẶC HDD 2.5 CHO PC)