Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách đổi mới và hoàn tiền * Chỉ nhận bảo hành - không nhận đổi qua sản phẩm khác * Trong trường hợp hàng bảo hành mà hết sản phẩm cùng loại để đổi mới, cửa hàng sẽ hỗ trợ đổi sang sản phẩm khác tương đương hoặc hoàn lại tiền cho quý khách. Chính sách bảo hành * Thời gian...